X
Missie en visie

Missie
De missie van het Netwerk is het ondersteunen van een goede dood of waardig sterven. Dit  zijn belangrijke maatschappelijke waarde.

Visie
Het Netwerk streeft er naar een continuüm van vertrouwen te vormen waardoor iedere palliatieve zorgvrager (en hun naasten) kan rekenen op kwalitatief goede palliatieve zorg. Op patiëntniveau vertaalt zich dit door rond elke casus een netwerk te vormen van betrokken zorgverleners en vrijwilligers, met één aanspreekpunt (zie afbeelding). Dit wordt ondersteund door de betrokken zorgorganisaties. De betrokken zorgverleners en vrijwilligers handelen vanuit gemeenschappelijke kernwaarden, zoals beschreven in het waardedocument van PalZO
Elkaar kennen en vertrouwen en het aangaan van onderlinge samenwerkingsrelaties van alle betrokkenen op het gebied van palliatieve zorg is daarbij onontbeerlijk; daartoe dient de netwerkvorming.Theme picker