X
Update website

 

De servers waar onze netwerksites waren ondergebracht, zijn gehackt. Dit betekent dat alle data die daarop staat versleuteld is. Direct na deze (ransomware)aanval zijn uit voorzorg alle websites offline gehaald om verdere schade te voorkomen.

Mogelijk heeft u in de periode 2017-november 2020 op onze website uw gegevens ingevuld zoals uw naam, adres of e-mailadres. Als dat het geval is, dan zijn deze gegevens opgeslagen op de gehackte servers en om die reden is er mogelijk sprake van een incident ten aanzien van uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en hebben uit voorzorg de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gebracht van dit mogelijke incident, dit heeft Bond for solutions eveneens gedaan.

Mocht u vreemde e-mails, attachments dan wel links ontvangen dan is ons advies om deze niet te openen en deze weg te gooien uit alle mailboxen.

Wij hopen u door middel van dit bericht voldoende op de hoogte te hebben gesteld. Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, dan neem gerust contact op met uw netwerkcoördinator.

 

De dagelijkse back-up is mogelijk ook geïnfecteerd en daarom helaas niet bruikbaar. Bond for web solutions, onze directe hostingpartner, heeft gelukkig nog een eigen bruikbare back-up gedraaid  op 21 juli 2020. Momenteel zijn de websites weer live met de informatie van afgelopen zomer. Helaas zal niet alle informatie op onze website direct up to date zijn, de content van afgelopen periode wordt op dit moment weer handmatig teruggezet.

Excuses voor het eventuele ongemak. Er wordt hard aan de oplossing gewerkt.

Nieuws en informatie over veranderingen in uw leven, zorg, regie houden en afscheid nemen.

Patienten en naasten

Netwerk Palliatieve Zorg

In het Netwerk Palliatieve Zorg werken zorg, welzijn- en vrijwilligersorganisaties in de regio samen om de palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren en af te stemmen op de behoeften van patiënten en naasten. Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard.

Bekijk hier een korte animatie waarin palliatieve zorg wordt uitgelegd. 

Onder meer actualiteiten, scholingen, deskundigheidsbevordering en projecten.

Zorgverleners

Zorgen voor elkaar

De organisaties werken met elkaar samen aan een zo goed mogelijke beschikbaarheid van zorg en welzijn. D3rde Verdieping - Hart voor Zingeving is beschikbaar voor telefonische gesprekken bij zingeving- en levensvragen. 

Relevantie informatie over Covid-19 en palliatieve zorg is te vinden op de website Palliaweb. 

Informatie over zorg bij u in de buurt.

Zorg in uw buurt

Aanmelden nieuwsbrief