X

PATIËNTEN EN NAASTEN 
Nieuws en informatie over veranderingen in uw leven, zorg, regie houden en afscheid nemen.
Lees meer >


Pal voor U
Jubileumeditie: Magazine 10: Dossier voeding en eten
Goed eten is goed zorgen? In Pal voor u-magazine 10 geven diëtisten Herma ten Have en Roos Klaver uitgebreid informatie en tips over voeding en eten in de palliatieve fase. Wat heb je nodig? Wat vind je lekker?

Lees meer >

Themaboekje over mantelzorg: Wat als je zorgt voor iemand die ernstig ziek is?

Wat als je zorg voor iemand die ernstig ziek is? is het Pal voor u-themaboekje over mantelzorg voor mensen in de laatste levensfase. In Nederland zorgen ongeveer 300.000 mensen gemiddeld 25 uur per week voor iemand in de palliatieve fase, die begint zodra duidelijk wordt dat de ziekte ongeneeslijk is en iemand niet meer beter kan worden. Als je zorgt voor iemand die niet meer beter wordt, krijgt jouw zorg een extra lading. Niet alleen wordt de zorg en ondersteuning zwaarder, je wordt ook bijna voortdurend geconfronteerd met afscheid nemen van elkaar. Wat is er allemaal te doen? Wat heb je nodig? Hoe hou je het vol? Deze en andere onderwerpen komen aan bod in dit themaboekje, inclusief handige tips en nuttige adressen.

Lees meer >

ZORGVERLENERS
Onder meer actualiteiten, scholingen, deskundigheidsbevordering en projecten.
Lees meer >

WENSENBOEKJE
Wat vandaag is, kan morgen anders zijn

Hoe bereid ik me voor? Voor iedereen die wil nadenken over de laastst levensfase is er dit boekje.

Lees meer >

 

 

Heeft u vragen

stuur een mail naar:

npzra@onzehuisartsen.nl

 

Palliatieve zorg Regio Arnhem en de Liemers


Heeft u gehoord dat u niet meer beter wordt, dan kunt u palliatieve zorg krijgen. Deze zorg heeft als doel om uw leven draaglijker en comfortabeler te maken, door lijden te voorkomen of te verlichten. De zorg kan weken, maanden of jaren duren. Palliatieve zorg is niet gericht op genezing. 

Palliatieve zorg wordt vaak verward met zorg in de laatste fase, maar palliatieve zorg is breder. Het betreft de fase vanaf het moment dat u hoort dat u niet meer beter wordt. Het gaat hierbij niet alleen om degene die ziek is, maar ook om familie en naasten.

Lees meer >

Bekijk hier een korte animatie waarin palliatieve zorg wordt uitgelegd.