X

Scholing

Scholing en deskundigheidsbevordering

Dit is een belangrijk thema binnen het netwerk. Dit gebeurt niet alleen binnen de ketens, maar wordt ook op andere manieren aangeboden, zoals de basisscholing palliatieve zorg 

 

Relevante documenten

Algemene-en betalingsvoorwaarden

Klachtenprocedure