X

Mantelzorgondersteuning

Bent u mantelzorger en woont u in West of Oost Achterhoek, dan kunt u voor informatie en advies, lotgenotencontact, emotionele en praktische ondersteuning terecht bij VIT-hulp bij mantelzorg, T 0544 - 82 00 00. Voor de regio Zutphen is dat Perspectief Zutphen T 0575-519 613 (optie1).

Zorgt u voor iemand in de terminale fase dan kunnen vrijwilligers van de VPTZ u als mantelzorger ondersteunen. Dit kan door te waken (overdag of 's nachts), lichte verzorgende taken uit te voeren en een luisterend oor te bieden. In de regio West en Oost Achterhoek kunt u de hulp van een vrijwilliger inschakelen via de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Oost-Gelderland. Voor de regio Zutphen is dat Noaberhulp.

Respijtzorg betekent dat de zorg voor een zieke tijdelijk door een instelling wordt overgenomen, zodat de mantelzorger even op adem kan komen en tijd voor zichzelf heeft. VIT-hulp bij mantelzorg biedt mantelzorgers een respijtarrangement aan, met de mogelijkheid om op een geschikte locatie bij te tanken en zich te laten verwennen, T 0544 82 00 00, E-mail
Stichting Sravana biedt de mogelijkheid om een ernstig zieke tijdelijk op te nemen in het gasthuis, zodat de mantelzorger kan bijkomen, T 0314 36 89 90.