X

Café Doodgewoon

Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar thema’s over palliatieve zorg besproken worden. Bestemd voor mensen met een ongeneeslijke  ziekte, hun naasten en andere belangstellenden. Samen met lotgenoten kunnen er ervaringen uitgewisseld worden, ook is het mogelijk om luisterend aanwezig te zijn.

Er is een informatie tafel en er zijn deskundige vrijwilligers waar vragen aan gesteld kunnen worden. Zij luisteren, kunnen informatie en advies geven of eventueel doorverwijzen. Een bijeenkomst start meestal met een inleiding door een spreker. Er is altijd gelegenheid om vragen te stellen of met de spreker en/of andere bezoekers in gesprek te gaan.  

In de Achterhoek is een Café Doodgewoon in Zutphen, Doetinchem, Lievelde, Borculo, Aalten.

Uitspraken uit de evaluatie:

  • Open sfeer
  • Door de informatie die ik kreeg, bleek dat het helemaal niet raar was dat ik bepaalde gevoelens had. Daardoor durf ik er met anderen over te praten
  • Ik wist niet dat er zoveel informatie beschikbaar was, ik ben er blij mee
  • Een lastig onderwerp leuk gebracht, weer stof tot nadenken/delen
  • Luchtig en dichtbij de werkelijkheid
  • Belangrijk om te doen
  • Informatie met heel veel herkenning
  • Goed initiatief, ontspannen