X

Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg

Een werkgroep vanuit de programmaraad heeft gewerkt aan een Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg.

Afstemming, goede overdracht en communicatie zijn van belang om patiënten en naasten zo goed mogelijk te ondersteunen. Het zorgpad geeft handvatten aan onze missie en visie. Er staat in wat er gedaan moet worden en door wie. Verder zijn er hulpmiddelen en werkmethodes toegevoegd. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg is als onderlegger gebruikt.

 

Meer lezen

Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg