X

Kaderarts Palliatieve zorg

Cursus zorgconsulent palliatieve zorg HAN

Meer informatie: Zorgconsulent palliatieve zorg, HBO

Post HBO palliatieve zorg Saxion

De zorg verandert en vraagt om toekomstbestendige verpleegkundigen die kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Daarom start Saxion in februari 2019 opnieuw met de leergang Palliatieve Zorg. Bedoeld voor hbo-opgeleide verpleegkundigen die zich willen specialiseren in hun rol als verpleegkundige voor zorgvragers in de palliatieve fase. Zo vinden zij betere aansluiting bij de competenties die in de praktijk van ze gevraagd wordt. Meer informatie

E-learnings

Free Learning: allerlei losse modules over verschillende facetten van het werk in de (palliatieve) zorg
Goed in gesprek: over beter communiceren in de zorg