X

De palliatieve Netwerken van Zutphen e.o., West- en Oost Achterhoek en het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek organiseren een:

Casuïstiekbespreking (live of online)

‘Palliatieve zorg bij mensen met dementie’  

Mensen met dementie wonen steeds langer thuis, en daardoor wordt de laatste levensfase steeds vaker door thuiszorgteams en huisarts begeleid. Tijdens deze bijeenkomst gaan we het Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg praktisch toepassen op de begeleiding van mensen met dementie en hun naasten thuis.

Vincent Luttikhold (specialist ouderengeneeskunde bij Careaz, kaderarts en consulent palliatieve zorg) geeft een inleiding over de ziekte dementie en de gevolgen voor de laatste levensfase. Hij gaat in op aspecten van autonomie van de cliënt, wilsbekwaamheid en de (medische) regie. Daarnaast geeft hij een toelichting op het Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg.

Vervolgens gaat Bernadet van Lent, trajectbegeleider bij dementie in op de praktijk bij mensen met dementie. De vroegtijdige zorgplanning staat daarbij voorop. Daarnaast is er veel ruimte voor jullie eigen vragen en ervaringen.

Als voorbereiding kun je dit lezen:  Zorgpad

De bespreking is bedoeld voor (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden in de intramurale en extramurale zorg. Je bent van harte welkom op één van de volgende twee bijeenkomsten naar keuze:

Online: Dinsdag 9 november 2021 van 16.00 tot 17.30 uur (inloggen vanaf 15.45 uur)

Fysiek: Woensdag 17 november 2021 van 16.00 tot 18.00 uur in zalencentrum De Brink, Stationsplein 8-12, 7021CN Zelhem (zaal open om 15.45)

 

Voor meer informatie:  Hetty Top, tel. 0622 243393

Let op: vul je voorletters en achternaam in zoals deze geregistreerd zijn in het BIG-register of bij V&VN. Alleen dan is het mogelijk om accreditatiepunten te ontvangen. Voor vrouwen: mogelijk gaat het hier om je meisjes-achternaam.

 

Inschrijfformulier