X

Pal voor u

Magazine voor patiënten en naasten dat eenmaal per jaar verschijnt, rond de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) in oktober. Het magazine is ook uiterst bruikbaar voor hulpverleners. Zij vormen immers de brug naar patiënten en naasten.

Op een laagdrempelige manier komen onderwerpen aan de orde waar mensen mee te maken kunnen krijgen rond een ongeneeslijke ziekte. Het magazine wordt via de Netwerken Palliatieve Zorg in ons land verspreid. Het is een landelijk blad met ingehecht een flyer (regionale informatiegids) met organisaties in de regio die palliatieve zorg bieden. Klik op onderstaande link voor meer inhoudelijke informatie over Pal voor U en voor regionale informatie uit andere delen van ons land.

Pal voor u 

Themaboekjes
Pal voor maakt ook themaboekjes over specifieke onderwerpen. 'Wat als je je leven verliest?' gaat over keuzes maken in de laatste levensfase. Zowel het ‘natuurlijk sterven', als palliatieve sedatie en euthanasie komen aan bod, inclusief de verschillen en juridische aspecten. De rol van de huisarts en specialist ouderengeneeskunde bij het sterfproces wordt belicht en er staan praktische tips in voor naasten. Voor de overgrote meerderheid van de mensen is sterven een ‘gewoon’, natuurlijk proces dat eventueel verlicht of bespoedigd kan worden. Toch blijft het altijd een indringende gebeurtenis. In het invulboekje ‘Zo denk ik erover’ zijn alle belangrijke keuzes voor afscheid, zorg en behandeling in de toekomst overzichtelijk bij elkaar gebracht. In het boekje kunnen drie wilsverklaringen ingevuld worden: zorgverklaring, niet-reanimeerverklaring en/of euthanasieverklaring

'Wat kun je doen als je pijn hebt?' is uitgebracht in 2017.

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                

 

                                                           Pal voor u magazine