X

Geestelijke verzorging

De beschikbaarheid van geestelijke verzorging in instellingen die zorg met verblijf aanbieden, is wettelijk vastgelegd in de Wkkgz. Dit waarborgt dat mensen die in het dagelijkse leven afhankelijk zijn van een zorginstelling, bij iemand terecht kunnen met levensvragen. Voor mensen die thuis verblijven en behoefte hebben aan een vorm van geestelijke begeleiding, is dit niet bij wet geregeld.

In het regeerakkoord van 2018 is in het kader van 'waardig ouder worden' de afspraak én budget opgenomen om de inzet van geestelijke verzorging in de eerstelijn te versterken. Minister de Jonge (VWS) heeft een plan van aanpak voor het ondersteunen van geestelijk verzorgers in de eerstelijn geschreven en om laten zetten in een subsidieregeling. Hiermee is op de korte termijn (2019, 2020, 2021) financiering van onderzoek, onderwijs en inbedding van geestelijke verzorging in het sociale domein mogelijk.

De bouw van een regionale infrastructuur en betaling van geestelijk verzorgers (consultatie & onderwijs) gaat in 2019, 2020 en 2021 via de subsidieregeling van de regionale netwerken palliatieve zorg. Op de lange termijn wordt gestreefd naar beschikbaarheid van geestelijke verzorging voor alle kwetsbare burgers in een geborgde structuur en financiering.

De partijen PZNL/Fibula, VGVZ, Agora, KBO-PCOB en Sociaal Werk Nederland zijn, in opdracht van het Ministerie van VWS, een project gestart om de genoemde doelen te realiseren door middel van een gezamenlijk project.

     

folder voor patiënten/naasten                                 folder voor professionals en vrijwilligers

 

Meer informatie:
Factsheet geestelijke verzorging thuis 2
Programma voor geestelijke verzorging
Factsheet huisartsen enquête
Factsheet geestelijke verzorging thuis 1