X

Consortium PalZO

Het Consortium PALliatieve zorg Zuid Oost is in het leven geroepen om in gezamenlijkheid (onderwijs, onderzoek en zorg) te werken aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. VWS heeft subsidie beschikbaar gesteld via ZonMw voor projecten die de palliatieve zorg op een hoger niveau kunnen tillen. Aanvragen die in samenwerking met het Consortium zijn opgesteld, hebben een pré.

Missie en doelstellingen PalZO
Kort samengevat staan de missie en doelstellingen in dit document.

Programma PalZO
Er is een programma opgesteld voor de komende jaren.

Samenhang tussen de diverse overlegorganen
De veelheid van overleggen is door Fibula mooi in kaart gebracht in de vorm van het 'Landschap van de Palliatieve Zorg'.